START - grudzien - Misja Szalom - przyjaciele Izraela z Krakowa

 Szukaj 
Idź do spisu treści

Menu główne:

START - grudzien

 
 
 "Dlatego sam Pan da wam znak: Oto panna pocznie i porodzi Syna, i nazwie go imieniem Immanuel"
Izajasz 7,14
_________________________________________________________________________________________

"Albowiem Dziecię narodziło się nam, Syn jest nam dany i spocznie władza na Jego ramieniu, i nazwą Go: Cudowny Doradca, Bóg Mocny, Ojciec Odwieczny, Książę Pokoju. Potężna będzie władza i pokój bez końca na tronie Dawida i w Jego królestwie, gdyż utrwali ją i oprze na prawie i sprawiedliwości, odtąd aż na wieki. Dokona tego żarliwość Pana Zastępów"
Izajasz 9,5-6
_________________________________________________________________________________________

"I wyrośnie różdżka z pnia Isajego, a pęd z jego korzeni wyda owoc. I spocznie na Nim Duch Pana; Duch mądrości i rozumu, Duch rady i mocy, Duch poznania i bojaźni Pana. I będzie miał upodobanie w bojaźni Pana. Nie według widzenia swoich oczu będzie sądził ani według słyszenia swoich uszu rozstrzygał, lecz według sprawiedliwości będzie sądził biednych i według słuszności rozstrzygał sprawy ubogich na ziemi. Rózgą swoich ust będzie chłostał zuchwalca, a tchnieniem swoich warg zabije bezbożnika. I będzie sprawiedliwość pasem jego bioder, a prawda rzemieniem jego lędźwi"
Izajasz 11,1-5
_________________________________________________________________________________________

"I położę na Jego ramieniu klucz domu Dawida, i gdy On otworzy, to nikt nie zamknie, a gdy On zamknie, to nikt nie otworzy"
Izajasz 22,22
_________________________________________________________________________________________


"Dlatego tak mówi Wszechmocny, Pan: Oto Ja kładę na Syjonie kamień, kamień wypróbowany, kosztowny kamień węgielny, mocno ugruntowany: Kto wierzy, ten się nie zachwieje"
Izajasz 28,16
_________________________________________________________________________________________

"Oto Król będzie rządził w sprawiedliwości, a książęta według prawa będą panować. I będzie każdy jak kryjówka przed wiatrem i jak schronienie przed ulewą, jak strumienie wód na suchym stepie, jak cień potężnej skały w ziemi spragnionej"
Izajasz 32,1
_________________________________________________________________________________________


"Mówcie do zaniepokojonych w sercu: Bądźcie mocni, nie bójcie się! Oto wasz Bóg! Nadchodzi pomsta, odpłata Boża! Sam on przychodzi i wybawi was! Wtedy otworzą się oczy ślepych, otworzą się też uszy głuchych. Wtedy chromy będzie skakał jak jeleń i radośnie odezwie się język niemych, gdyż wody wytrysną na pustyni i potoki na stepie"
Izajasz 35,4-6
_________________________________________________________________________________________

"Wyjdź na górę wysoką, zwiastunie Dobrej Wieści, Syjonie! Podnieś mocno swój głos, zwiastunie Dobrej Wieści, Jeruzalem! Podnieś, nie bój się! Mów do miast judzkich: Oto wasz Bóg! Oto Wszechmocny, Pan przychodzi w mocy, jego ramię włada. Oto ci, których sobie zarobił, są z nimi, a ci, których wypracował, są przed nim. Jak pasterz będzie pasł swoją trzodę, do swojego naręcza zbierze jagnięta i na swoim łonie będzie je nosił, a kotne będzie prowadził ostrożnie"
Izajasz 40,9-11
_________________________________________________________________________________________

"Tak mówi Pan, Król Izraelski i jego Odkupiciel, Pan Zastępów: Ja jestem Pierwszy i Ja jestem Ostatni, a oprócz mnie nie ma Boga"
Izajasz 44,6
_________________________________________________________________________________________

"Dlatego mój lud pozna moje imię, zrozumie w owym dniu, że to Ja jestem, który mówi: Oto jestem. Jak miłe są na górach nogi tego, który zwiastuje radosną wieść, który ogłasza pokój, który zwiastuje dobro, który ogłasza zbawienie, który mówi do Syjonu: Twój Bóg jest królem"
Izajasz 52,6-7
_________________________________________________________________________________________

"Szukajcie Pana, dopóki można Go znaleźć, wzywajcie Go, dopóki jest blisko!"
Izajasz 55,6
_________________________________________________________________________________________

"I porodziła Syna swego pierworodnego, i owinęła go w pieluszki, i położyła go w żłobie, gdyż nie było dla nich miejsca w gospodzie"
"I rzekł do nich anioł: Nie bójcie się, bo oto zwiastuję wam radość wielką, która będzie udziałem wszystkiego ludu, gdyż dziś narodził się wam Zbawiciel, którym jest Chrystus Pan, w mieście Dawidowym"
"A gdy minęło osiem dni, aby obrzezano Dziecię, tedy nadano mu imię Jezus, jak je nazwał anioł, zanim się w żywocie poczęło"
Ewangelia Łukasza 2,7 ;10 ;21

 "Dlatego sam Pan da wam znak: Oto panna pocznie i porodzi Syna, i nazwie go imieniem Immanuel"
Izajasz 7,14
_________________________________________________________________________________________

"Albowiem Dziecię narodziło się nam, Syn jest nam dany i spocznie władza na Jego ramieniu, i nazwą Go: Cudowny Doradca, Bóg Mocny, Ojciec Odwieczny, Książę Pokoju. Potężna będzie władza i pokój bez końca na tronie Dawida i w Jego królestwie, gdyż utrwali ją i oprze na prawie i sprawiedliwości, odtąd aż na wieki. Dokona tego żarliwość Pana Zastępów"
Izajasz 9,5-6
_________________________________________________________________________________________

"I wyrośnie różdżka z pnia Isajego, a pęd z jego korzeni wyda owoc. I spocznie na Nim Duch Pana; Duch mądrości i rozumu, Duch rady i mocy, Duch poznania i bojaźni Pana. I będzie miał upodobanie w bojaźni Pana. Nie według widzenia swoich oczu będzie sądził ani według słyszenia swoich uszu rozstrzygał, lecz według sprawiedliwości będzie sądził biednych i według słuszności rozstrzygał sprawy ubogich na ziemi. Rózgą swoich ust będzie chłostał zuchwalca, a tchnieniem swoich warg zabije bezbożnika. I będzie sprawiedliwość pasem jego bioder, a prawda rzemieniem jego lędźwi"
Izajasz 11,1-5
_________________________________________________________________________________________

"I położę na Jego ramieniu klucz domu Dawida, i gdy On otworzy, to nikt nie zamknie, a gdy On zamknie, to nikt nie otworzy"
Izajasz 22,22
_________________________________________________________________________________________


"Dlatego tak mówi Wszechmocny, Pan: Oto Ja kładę na Syjonie kamień, kamień wypróbowany, kosztowny kamień węgielny, mocno ugruntowany: Kto wierzy, ten się nie zachwieje"
Izajasz 28,16
_________________________________________________________________________________________

"Oto Król będzie rządził w sprawiedliwości, a książęta według prawa będą panować. I będzie każdy jak kryjówka przed wiatrem i jak schronienie przed ulewą, jak strumienie wód na suchym stepie, jak cień potężnej skały w ziemi spragnionej"
Izajasz 32,1
_________________________________________________________________________________________


"Mówcie do zaniepokojonych w sercu: Bądźcie mocni, nie bójcie się! Oto wasz Bóg! Nadchodzi pomsta, odpłata Boża! Sam on przychodzi i wybawi was! Wtedy otworzą się oczy ślepych, otworzą się też uszy głuchych. Wtedy chromy będzie skakał jak jeleń i radośnie odezwie się język niemych, gdyż wody wytrysną na pustyni i potoki na stepie"
Izajasz 35,4-6
_________________________________________________________________________________________

"Wyjdź na górę wysoką, zwiastunie Dobrej Wieści, Syjonie! Podnieś mocno swój głos, zwiastunie Dobrej Wieści, Jeruzalem! Podnieś, nie bój się! Mów do miast judzkich: Oto wasz Bóg! Oto Wszechmocny, Pan przychodzi w mocy, jego ramię włada. Oto ci, których sobie zarobił, są z nimi, a ci, których wypracował, są przed nim. Jak pasterz będzie pasł swoją trzodę, do swojego naręcza zbierze jagnięta i na swoim łonie będzie je nosił, a kotne będzie prowadził ostrożnie"
Izajasz 40,9-11
_________________________________________________________________________________________

"Tak mówi Pan, Król Izraelski i jego Odkupiciel, Pan Zastępów: Ja jestem Pierwszy i Ja jestem Ostatni, a oprócz mnie nie ma Boga"
Izajasz 44,6
_________________________________________________________________________________________

"Dlatego mój lud pozna moje imię, zrozumie w owym dniu, że to Ja jestem, który mówi: Oto jestem. Jak miłe są na górach nogi tego, który zwiastuje radosną wieść, który ogłasza pokój, który zwiastuje dobro, który ogłasza zbawienie, który mówi do Syjonu: Twój Bóg jest królem"
Izajasz 52,6-7
_________________________________________________________________________________________

"Szukajcie Pana, dopóki można Go znaleźć, wzywajcie Go, dopóki jest blisko!"
Izajasz 55,6
_________________________________________________________________________________________

"I porodziła Syna swego pierworodnego, i owinęła go w pieluszki, i położyła go w żłobie, gdyż nie było dla nich miejsca w gospodzie"
"I rzekł do nich anioł: Nie bójcie się, bo oto zwiastuję wam radość wielką, która będzie udziałem wszystkiego ludu, gdyż dziś narodził się wam Zbawiciel, którym jest Chrystus Pan, w mieście Dawidowym"
"A gdy minęło osiem dni, aby obrzezano Dziecię, tedy nadano mu imię Jezus, jak je nazwał anioł, zanim się w żywocie poczęło"
Ewangelia Łukasza 2,7 ;10 ;21

 
Z kalendarza żydowskiego

Chanuka
     17-24 grudnia
więcej

TUTAJ stara wersja portalu
 
 


"Pragnienie serca mego i modlitwa
zanoszona do Boga
zmierzają ku zbawieniu Izraela"
List do Rzymian 10,1

Stołówka na Białorusi
Pomóż potrzebującym

Szalom

Witam na stronie Misji Szalom
poświęconej relacjom
z Narodem Wybranym - Izraelem
.

Mam nadzieję, że będzie ona nie tylko źródłem ciekawych informacji, ale także - a może przede wszystkim -
zachętą do błogosławieństwa Narodowi Izraelskiemu,
jak również pomoże propagować właściwe postawy wobec Żydów.

Andrzej Sczyrba

 
 
 
 
 

___________________________

 
 

Polecamy

 
 

___________________________

 
 
 
 
 
 
 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego