Historia służby - Misja Szalom - przyjaciele Izraela z Krakowa

 Szukaj 
Idź do spisu treści

Menu główne:

Historia służby

O NAS

Kim jesteśmy

_________________
Struktura organizacyjna
_________________
Osobowość prawna
_________________
O Kościele
_________________
Ustawa
_________________
Prawo wewnętrzne
_________________
Historia
_________________
Wspomnienia o Henryku
_________________

Politka prywatności
_________________

POCZĄTKI


    Służba Szalom - agenda Kościoła Zielonoświątkowego w Polsce (pełna nazwa: Kościół Zielonoświątkowy Służba Szalom), bo tak brzmiała nazwa tej agendy do maja  2009 roku, powstała wiele lat temu. Jej założycielem i od 1989 roku pierwszym dyrektorem, był prezbiter Henryk Muszczyński. Pochodzący z rodziny żydowskiej, ukrywany jako dziecko wraz z rodzeństwem po różnych domostwach podczas hitlerowskiej okupacji, cudem ocalały, od zawsze nosił w swoim sercu specyficzną wrażliwość i troskę o właściwe relacje Kościoła z Narodem  Wybranym – Izraelem, w tym o to by Kościół, zwiastując Dobrą Nowinę i pomagając innym, nigdy nie zapomniał o Żydach i żył w świadomej odpowiedzialności wierząc, że potrzebujemy siebie nawzajem. Jako pastor zwracał przez wiele lat szczególną uwagę na niewłaściwe postawy i nauki, z którymi często się spotykał nosząc brzemię, którego wielu nie  rozumiało, pomimo niezwykłego świadectwa, jakie składał. Na szczęście – nie tylko dla najbliższych współpracowników – Jego służba, nauczanie, modlitwy, łagodność, skromność i pokora były i są dla wielu zachętą do pracy na rzecz tego, czemu poświęcił całe swoje życie. A Jego dzieło zapoczątkowane wiele lat temu, będzie  nadal kontynuowane. Niedościgniony wzór dla wielu. „Wierny Sługa Pana” - brzmi napis na Jego nagrobku.
Dziękujemy. Nie zapominamy. Cześć Jego pamięci.
    
    W 2007 roku, po śmierci Henryka Muszczyńskiego
drugim dyrektorem Służby Szalom został prezbiter Mariusz Muszczyński, pastor zboru Ostoja w Opolu, Dyrektor Misji Krajowej, który kierował agendą do maja 2009 roku.

Andrzej Sczyrba

Wspomnienia o Henryku Muszczyńskim


    W maju 2009 roku, Naczelna Rada Kościoła Zielonoświątkowego w Polsce, na wniosek i rekomendację ówczesnego dyrektora Służby Szalom Mariusza Muszczyńskiego, powołała nowego dyrektora - Andrzeja Sczyrbę, który przyjął nową nazwę agendy - Misja Szalom (pełna nazwa: Kościół Zielonoświątkowy  Misja Szalom w Krakowie). W ten sposób zmieniła się dotychczasowa nazwa i siedziba agendy, jak również powstał nowy Zarząd.

 
 
 
 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego