Organizujemy wycieczki po żydowskim Krakowie - Misja Szalom - przyjaciele Izraela z Krakowa

 Szukaj 
Idź do spisu treści

Menu główne:

Organizujemy wycieczki po żydowskim Krakowie

MISJA

Wiadomości
_________________
Modlitwa
_________________
Spotkania
_________________
Dzień Izraelski
_________________
Goście
_________________
Współpraca
_________________
Polecamy
_________________
Zachęcamy
_________________
Wycieczki
_________________
Konkurs
_________________

_________________Śladami Holokaustu

Czas trwania: ok. 2,5h
Miejsce rozpoczęcia: Rynek Podgórski
Start: niedziela, godz. 14:00


Trasa


1.
Ul. Limanowskiego:
miejsce, gdzie dawniej znajdowała się główna brama getta:
omówienie początków hitlerowskiej okupacji Krakowa, restrykcji dot. ludności żydowskiej oraz powstania getta w Krakowie

2.
Budynek Judenratu:
przedstawienie głównych zadań i obowiązków Rady Żydowskiej (Judenrat) w getcie krakowskim:
*omówienie kontrowersji dot. funkcjonowania Judenratu: instytucja ślepo wykonująca rozkazy hitlerowców, czy faktyczna reprezentacja społeczności żydowskiej ?
*sylwetki przewodniczących Judenratu w Krakowie

3. Siedziba Żydowskiej Samopomocy Społecznej:

działalność ŻSS:
*omówienie katastrofalnej sytuacji getta:
problem głodu - darmowe stołówki
ciężkie warunki mieszkaniowe - przeludnienie na terenie getta i problemy mieszkaniowe

4. Szpital
Żydowski i Odział Dla Przewlekle Chorych:
- sylwetki lekarzy żydowskich
- tragedia pacjentów szpitala w trakcie tzw. Wielkiej Akcji wysiedlenia mieszkańców getta do Obozów Zagłady

5. Dom Sierot:

sytuacja dzieci w getcie krakowskim - żydowskie sieroty
- tragiczny los wychowanków Domu Sierot w czasie akcji wysiedleńczych do Obozów Zagłady

6. Szpital Zakaźny:

funkcjonowanie szpitala i jego rola dla żydowskiego ruchu oporu (Niemcy bali się chorób zakaźnych co powodowało, że szpital był miejscem, do którego rzadko zaglądali)

7. Ul. Lwowska:

fragment zachowanego muru getta

8.
Plac Bohaterów Getta:
- „Apteka pod Orłem” i postać Tadeusza Pankiewicza: Polaka, który niósł pomoc Żydom getta krakowskiego
- Siedziba Żydowskiej Organizacji Bojowej (ŻOB):
* omówienie działalności żydowskiego ruchu oporu: najważniejsze sylwetki bojówkarzy i główne akcje dywersyjne przeciwko okupantom niemieckim przeprowadzone z ramienia ŻOB
- Akcje wysiedleńcze do Obozów Zagłady i ostateczna likwidacja getta krakowskiego

UWAGA: proponowany dzień tygodnia oraz godzina może ulec zmianie


 
 
 
 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego