Witamy w galerii Izrael - Jerozolima - Góra Oliwna - panorama na starą Jerozolimę - Misja Szalom - przyjaciele Izraela z Krakowa

 Szukaj 
Idź do spisu treści

Menu główne:

Witamy w galerii Izrael - Jerozolima - Góra Oliwna - panorama na starą Jerozolimę

Izrael

 
 

 
 


 
 


Aszkelon
_______________________
Berszeba
_______________________
Betlejem
_______________________
Betsaida
_______________________
Bet Szean
_______________________
Cezarea Filipowa
_______________________
Cezarea Nadmorska
_______________________
Dawid i Goliat
_______________________
G\'f3ra Błogosławieństw
_______________________
Grota Eliasza
_______________________
Jerozolima
_______________________
Jezioro Galilejskie
_______________________

_______________________
Jordan
_______________________
Kafarnaum
_______________________
Kana Galilejska
_______________________
Kibuc
_______________________
Kursi
_______________________
Masada
_______________________
Megiddo
_______________________
Monument
_______________________
Morze Martwe
_______________________
Nazaret
_______________________
Qumran
_______________________
Seforis
_______________________
Tyberiada

Jerozolima

Betezda
___________________
Getsemane
___________________
Golgota
___________________
 
Góra Oliwna - panorama na starą Jerozolimę
___________________
G\'f3rna Izba

Gr\'f3b Kr\'f3la Dawida
___________________
Jad Waszem
___________________
Miasto Dawida i tunel Hiskiasza
___________________
Muzeum Izraela
___________________
"Ojcze Nasz"
___________________
Syloe

Szpital Hadassah
___________________
Ściana Płaczu
___________________
Ulice Jerozolimy
___________________
Via Dolorosa - w drodze na Golgotę
___________________
Wzg\'f3rze Świątynne


"
Gdy oni tedy się zeszli, pytali go, mówiąc: Panie, czy w tym czasie odbudujesz królestwo Izraelowi? Rzekł do nich: Nie wasza to rzecz znać czasy i chwile, które Ojciec w mocy swojej ustanowił, ale weźmiecie moc Ducha Świętego, kiedy zstąpi na was, i będziecie mi świadkami w Jerozolimie i w całej Judei, i w Samarii, i aż po krańce ziemi. I gdy to powiedział, a oni patrzyli, został uniesiony w górę i obłok wziął go sprzed ich oczu. I gdy tak patrzyli uważnie, jak On się oddalał ku niebu, oto dwaj mężowie w białych szatach stanęli przy nich i rzekli: Mężowie galilejscy, czemu stoicie, patrząc w niebo? Ten Jeszua (Jezus), który od was został wzięty w górę do nieba, tak przyjdzie, jak go widzieliście idącego do nieba. Wtedy powrócili do Jerozolimy z Góry, zwanej Oliwną, która leży w pobliżu Jerozolimy w odległości drogi na jeden sabat."
(Dzieje Apostolskie 1:6-12)

Góra Oliwna (hebr. Har ha-Zeitim) – wzniesienie położone we Wschodniej Jerozolimie (818 m n.p.m.).
Od Starego Miasta i Ofelu oddziela je Dolina Cedronu. Jest równoległe do Wzgórza Świątynnego. U podnóża góry od strony zachodniej rozciąga się Getsemane.
Wykopaliska przeprowadzone w roku 1910 wykazały, że góra nie była zamieszkana w czasach Mesjasza (Chrystusa).

W czasach starotestamentowych króla Dawida Góra Oliwna była miejscem oddawania czci Jahwe. Jest wymieniana w Księgach Samuela, Królewskich, Ezechiela i Zachariasza.

Jerozolima - Góra Oliwna (panorama na starą Jerozolimę)


 
 
 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego