Witamy w galerii Izrael - Jerozolima - Grób Króla Dawida - Misja Szalom - przyjaciele Izraela z Krakowa

 Szukaj 
Idź do spisu treści

Menu główne:

Witamy w galerii Izrael - Jerozolima - Grób Króla Dawida

Izrael

 
 

 
 


 
 


Aszkelon
_______________________
Berszeba
_______________________
Betlejem
_______________________
Betsaida
_______________________
Bet Szean
_______________________
Cezarea Filipowa
_______________________
Cezarea Nadmorska
_______________________
Dawid i Goliat
_______________________
G\'f3ra Błogosławieństw
_______________________
Grota Eliasza
_______________________
Jerozolima
_______________________
Jezioro Galilejskie
_______________________

_______________________
Jordan
_______________________
Kafarnaum
_______________________
Kana Galilejska
_______________________
Kibuc
_______________________
Kursi
_______________________
Masada
_______________________
Megiddo
_______________________
Monument
_______________________
Morze Martwe
_______________________
Nazaret
_______________________
Qumran
_______________________
Seforis
_______________________
Tyberiada

Jerozolima

Betezda
___________________
Getsemane
___________________
Golgota
___________________
 
G\'f3ra Oliwna - panorama na starą Jerozolimę
___________________
G\'f3rna Izba

Grób Króla Dawida
___________________
Jad Waszem
___________________
Miasto Dawida i tunel Hiskiasza
___________________
Muzeum Izraela
___________________
"Ojcze Nasz"
___________________
Syloe

Szpital Hadassah
___________________
Ściana Płaczu
___________________
Ulice Jerozolimy
___________________
Via Dolorosa - w drodze na Golgotę
___________________
Wzg\'f3rze Świątynne


"
To są ostatnie słowa Dawida: Wypowiedź Dawida, syna Isajego, wypowiedź męża wysoko wyniesionego, Pomazańca Jakubowego i miłego piewcy izraelskiego: Duch Pana przemawia przeze mnie, A słowo jego jest na języku moim. Rzekł Bóg Izraela, przemówiła do mnie opoka Izraela: Kto sprawiedliwie panuje nad ludźmi, Kto panuje w bojaźni Bożej, Jest jak brzask poranku, gdy słońce poranne wschodzi na bezchmurnym niebie, Jak deszcz, który sprawia, że ruń wychodzi z ziemi. Czy nie tak jest z domem moim u Boga? Wszak przymierze wieczne zawarł ze mną, Pod każdym względem ułożone i zabezpieczone. Czyżby nie miał rozwinąć wszystkiego, Co dotyczy zbawienia mojego i co jest życzeniem moim? Lecz nikczemnicy, wszyscy oni są jak ciernie rozwiane, Których nie bierze się do ręki. Nikt ich nie tknie, Chyba że uzbroi się w żelazo i w drzewce włóczni, I ogniem zostają spalone tam, gdzie są."
(2 Księga Samuela 23:1-7)

Symboliczny Grób Króla Dawida, znajduje się na Górze Syjon. Otaczany czcią przez pobożnych Żydów, jak i przez wielu chrześcijan. Miejsce to jest jednym z najświętszych (obok Ściany Płaczu) w całym Izraelu i jest dla wielu Żydów celem pielgrzymek. To miejsce modlitwy i wspomnień o czasach minionych. Tak naprawdę "grób" jest pozostałością synagogi z IV wieku, którą w okresie wypraw krzyżowych włączono do kościoła. W tym samym budynku co Grób Dawida znajduje się Górna Izba (znajduje się ponad grobem).

Jerozolima - Grób Króla Dawida


 
 
 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego